Viktor Perl

S Ivanom sme bratia a robíme svoju prácu veľmi radi. Koniec koncov, venujeme sa odvetviu, ktoré stále naberá na význame a sme radi, že si ľudia uvedomujú dôležitosť obnoviteľných zdrojov energie, ale aj to, že rozumným prístupom nielen ušetríte značnú sumu nákladov na život, ale zároveň chránime aj životné prostredie.